• BIST 99.326
  • Altın 236,450
  • Dolar 5,5638
  • Euro 6,2937
  • İzmir 8 °C
  • Manisa 6 °C
  • Balıkesir 3 °C
  • Çanakkale 5 °C

İzmir, Aliağa’da Termik Santral İstemiyor

İzmir, Aliağa’da Termik Santral İstemiyor
Aliağa'da faaliyet gösteren İzdemir Termik Santrali’nin ÇED izninin iptali konusunda açılan dava süreci hakkında basın açıklaması yapan

İZMİR, ALİAĞA’DA TERMİK SANTRAL İSTEMİYOR

Aliağa'da faaliyet gösteren İzdemir Termik Santrali’nin ÇED izninin iptali konusunda açılan dava süreci hakkında basın açıklaması yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan; “Yeter artık, Aliağa’daki hukuksuz çalışan termik santrali kapatın!” çağrısı yaptı.

Aliağa'da faaliyet gösteren İzdemir Termik Santrali’nin ÇED olumlu belgesinin 2016 yılı Aralık ayında iptal edilmesi sonrasında; 2009/7 Sayılı genelgeye dayanılarak santrale yeniden ÇED izni verilmiş olmasından dolayı İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP, TMMOB, Menemen Belediyesi, Menemen Ziraat Odası, Foça Belediyesi vb. kurumlar ile 107 yurttaş tarafından yeniden dava açılmıştı.

Dava dosyasına sunulan bilirkişi raporu incelendiğinde genel olarak daha önce mahkemece iptal edilen ÇED raporundaki eksiklik ve yanlışlıkların yeni raporda da mevcut olduğunun tespit edilmesi üzerine, adı geçen davacı kurum temsilcileri İzmir Barosu'nda bir basın toplantısı düzenlediler.

Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, mahkemece iptal edilen ÇED raporunun tekrar edilmek suretiyle mahkeme kararının arkasından dolanıldığı bilimsel olarak kanıtlamaktadır diyerek, “Yeter Artık, Aliağa’daki hukuksuz çalışan termik santrali kapatın!” çağrısı yaptı.

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan’ın İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP, TMMOB, Menemen Belediyesi, Menemen Ziraat Odası, Foça Belediyesi vb. kurumlar ile 107 yurttaş adına okuduğu basın açıklaması şöyle:

YETER ARTIK; ALİAĞA’DAKİ HUKUKSUZ ÇALIŞAN TERMİK SANTRALİ KAPATIN!

Bugün burada bölgemiz için önemli bir kirlilik kaynağı olan Aliağa İzdemir enerji II termik santrali davasında keşif sonrasında düzenlenen  bilirkişi heyeti raporunu paylaşmak için toplandık.

Raporda; bölgede yer alan mevcut tesislerin üstüne, ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimleri veya neden sonuç ilişkisi ortaya konup, bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmadan yeni kirletici tesislere izin verilmesinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık taşıyacağı uyarısı yapılmaktadır.

Söz konusu termik santralın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı yoktur, bunun yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izinlerle faaliyetini sürdürmektedir.
 
Aliağa’nın ve bölgenin hukuka aykırı bir şekilde daha fazla kirletilmemesi için Termik Santralın faaliyetinin bir derhal durdurulması için İzmir Valiliği’ni göreve çağırıyoruz.

Olayla ilgili dava sürecini özetlemek gerekirse;

Aliağa’da var olan ve ciddi kirliliğe yol açan endüstri tesislerinin yanı sıra, dört yıldan bu yana İzdemir Enerji tarafından kömürlü termik santralı işletilmektedir. Termik santral; 17.06.2010 tarihinde verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesine ilişkin yargılama süreci tamamlanmadan, oldu bittiye getirilerek inşa edildi ve faaliyete geçirildi.

Süren uzun yargılama sonunda, İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 16.12.2016 tarihli 2015/1758 Esas, 2016/1593 Karar sayılı kararı ile “İzmir Demirçelik San. A.Ş.'nin mülkiyetinde olan alan üzerine ithal kömüre dayalı pulvarize kazan teknolojisi ile 350 MW kurulu güçte İzmir Demirçelik A.Ş. ile İzdemir Enerji Santrali- II'nin inşa edilmesi ve işletilmesi planlanan proje ile ilgili olarak verilen 17.06.2010 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı”nın hukuka aykırı olduğundan İPTALİNE” karar verildi.
 
Mahkeme kararının, Anayasanın 138. Maddesine göre gecikmeksizin, İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesine göre en geç 30 gün içinde uygulanması, hukuka aykırı çalışan termik santralın mühürlenmesi gerekirken, mahkeme kararı yok sayılarak çok hızla yeni ÇED olumlu belgesi verildi. Özetlemek gerekirse;

•         Karar, davalı Bakanlığa 21 Şubat 2017 tarihinde tebliğ edildi,
•         İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün web sitesinde 24.02.2017 tarihinde aynı proje ile ilgili 06.03.2017 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapılacağı duyuruldu,
•         Bu duyuru üzerine, Egeçep Derneği vekili, Ekoloji Kolektifi Derneği vekili ile yörede yaşayan davacı yurttaşlar, işin uzmanlarınca hazırlanan hukuki ve arkeolojik bilimsel raporlarla İDK toplantısına katıldılar, itirazlarını toplantı öncesi İDK üyelerine sözlü olarak ilettiler bilimsel ve hukuki raporların yer  aldığı bir klasör dolusu evrakı teslim ettiler. Daha sonra yasal bir kısıtlama olmadığı halde, sunum yapan katılımcılar toplantı salonundan çıkarıldılar, İDK toplantısı halkın katılımı olmadan, kapalı kapılar ardında, şeffaflık ilkesine aykırı biçimde tamamlandı.
•         Sunulan itirazların İDK üyeleri tarafından dikkate alınacağı beklenirken, ertesi günü 07.03.2017 tarihinde ÇED raporunun İDK tarafından yeterli bulunup nihai kabul edildiği İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde duyuruldu. Anlaşıldığı kadarıyla İDK’ya sunulan dosya hiç incelenmemiş, itirazlar dikkate alınmamış.
•         Duyurusu yapılan ÇED Nihai Raporuna ilişkin ilgili tüzel kişiler ve İzmir’li yurttaşlar çok sayıda itiraz başvurusu yaptılar. Ancak itirazların hiç birisi dikkate alınmadı, termik santralın kapatılmaması için mahkeme kararının tebliğinden itibaren 30 günlük süre dolmadan 22.03.2017’de yeni ÇED olumlu kararı verildi.
 
Bunun üzerine, İzmir Barosu,  İzmir Tabip Odası, TMMOB, Egeçep, Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Foça Belediye Başkanlığı, Menemen Belediye Başkanlığı, Karşıyaka Belediye Başkanlığı, Menemen Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop., Menemen Minibüsçüler Odası, Menemen Sanatkarlar Esnaf Odası, Menemen Esnaflar Odası, Menemen Şoförler Otomobilciler Odası, Menemen Ticaret Odası, Menemen Ziraat Odası ve 107 Yurttaş tarafından yeniden mahkemeye başvuruldu. Davalar için 10.11.2017 tarihinde mahallinde keşif yapıldı, keşif esnasında;  davacılar ve bilirkişiler tarafından termik santralde yakılan kömürden, kömürün yakılmasından sonra ortaya çıkan atıktan örnek alınıp tahlilinin yaptırılması talebinde bulunuldu.  Bu talebe, Bakanlık ve İzdemir Şirketi temsilcileri tarafından itiraz edildi.  Bunun üzerine Naip Hakim, bilirkişilerle müzakere yaparak, konunun uzmanı ile örnek alınıp tahlil yapılmasından sonra raporun düzenleneceğini belirtti, ancak daha sonra Mahkemece kurulan ara karar ile örnek alınıp tahlil yapılması talebi reddedildi.

Bu eksik keşif ve inceleme sonrasında, bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen rapor geçtiğimiz hafta davacılara tebliğ edildi.

Raporda özetle;

•         “…Termik santralın hava ortamın üzerindeki etkileri daha geniş alana yayıldığı halde, proje kapsamında faaliyetin çevresel etki alanının baca merkez olmak üzere yaklaşık 500 metre yarıçaplı dairesel bir alan olarak belirlendiği, bunun Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü yönetmeliğine uymadığı…”
•         “…Alternatif saha araştırmasının yapılmadığı…”
•         “…Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Depolama alanlarının tarım dışı kullanımları için İl Tarım Müdürlüğünden tarımsal etüd veya onay alınmadığı ve alanın tarım dışı kullanıma uygun olup olmadığının netleşmediği…”
•         “…etki alanı içerisinde kirlilik yaratan tesislerin bölgedeki hava kalitesine yönelik çalışmaların neler olduğu, modellemelerde nasıl hesaplama yapıldığının belli olmadığı, projenin hava ortamına etkileri, bölgenin taşıma kapasitesi hakkında yeterli bir değerlendirme yapılmadığı …”
•         “…Aliağa ilçesinde yer alan Nemrut ağır sanayi bölgesinin yer aldığı bölgenin endüstriyel taşıma kapasitesini ortaya koyan ve bunu temel alan bölgede, yer seçmiş veya seçmesi planlanan tüm sanayi tesislerinin birbirleri teknik alt yapı, ulaşım ve ekosistemi ile olan etkileşimlerinin bütünsellik içinde ele alınmadığı, bölgesel endüstriyel gelişme ve bu gelişmenin doğuracağı enerji ihtiyacı ile ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimlerini veya neden sonuç ilişkisini ortaya koyan bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmaksızın, bölgede yer alan mevcut tesislerde kapasite artırımına gidilmesi veya yeni tesis kurulması yönündeki çevresel etki değerlendirilmesi başvuruları ve plan değişikliklerinde şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık taşıdığı…”
•         İzmir 2.İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan 17.06.2010 tarihinde olumlu bulunan ÇEDi raporu yerine yeniden hazırlanan 22.03.2017 tarihinde olumlu bulunan ÇED raporunda da aynı eksikliklerin korunduğu, bu nedenle söz konusu ÇED raporunun proje alanıyla beraber, çevre parseller, bölgedeki yerleşim alanları ve çevresinde yer alan kültür ve tabiat varlıkları ile Bakanlar Kurulu’nun 22.10.1990 tarihli ve 1117 sayılı kararı ile onaylı Foça Çevre Özel Koruma Bölgesi ve doğal sit alanlarına ilişkin etkilerinin ve bu etkilerin turizm faaliyetlerine yansımasının yeterince değerlendirilmediği…”
tespit edilmiştir.

Raporda ayrıca; “….keşif sırasında işletmede olan santralde kullanılan kömür ve yanma sonucu oluşan ürünlerden örnek alarak, akredite bir kuruluşta fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi kapsamında talepte bulunulduğu, ancak talebin Mahkemece uygun bulunulmadığı, bu nedenle mevcut koşullarda enerji açısından bir değerlendirmenin yapılamayacağı…” vurgulanmıştır.

Raporda; bölgede yer alan mevcut tesislerin üstüne, ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimleri veya neden sonuç ilişkisi ortaya konup, bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmadan yeni kirletici tesislere izin verilmesinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık taşıyacağı uyarısı yapılmaktadır.

Rapor bu haliyle, bir yandan örnek alınıp tahlil yapılması isteminin yerine getirilmemesindeki eksikliği tespit etmektedir. Diğer yandan, yer seçimi, kümülatif etki ve kültür ve tabiat varlıkları yönünden daha önce Mahkemece iptal edilen ÇED raporunun tekrar edilmek suretiyle mahkeme kararının arkasından dolanıldığı bilimsel olarak kanıtlamaktadır.

Yeter Artık; Aliağa’daki hukuksuz çalışan termik santrali kapatın!
 
İZMİR BAROSU
İZMİR TABİP ODASI
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
EGEÇEP
KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ
FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MENEMEN ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOP.
MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI
MENEMEN SANATKARLAR ESNAF ODASI
MENEMEN ESNAFLAR ODASI
MENEMEN ŞOFÖRLER OTOMOBİLCİLER ODASI
MENEMEN TİCARET ODASI
MENEMEN ZİRAAT ODASI
DAVACI 107 YURTTAŞ

/EGE BASIN GRUBU

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78