• BIST 98.112
  • Altın 260,022
  • Dolar 5,7084
  • Euro 6,4143
  • İzmir 30 °C
  • Manisa 27 °C
  • Balıkesir 27 °C
  • Çanakkale 27 °C

Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi’nin ağustos ayı olağan meclisi 7 Ağustos 2018 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

ALİAĞA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi’nin ağustos ayı olağan meclisi 7 Ağustos 2018 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Belediye meclis salonunda yapılacak toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 22 madde yer alıyor. Toplantıda; takas, kiralama, imar plan değişiklikleri ve borçlanma gündeme alınarak oylanacak. 

3 Temmuz 2018 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantıda şu maddeler oylanacak;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER

1-Güzelhisar Mahallesi, 1460 numaralı 6000,00-m² yüzölçümlü parselinin içerisinden Çıtak Mahallesine giden asfalt yol geçtiği, yolun kadastral bir yol olmadığı, yolu kısaltmak amacı ile açıldığı ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında tarım alanı ve yol olarak planlı alanda kaldığı belirtilmekte olup, mülkiyeti Belediyemize ait uygun parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

2-Güzelhisar Mahallesi'nde 2007-2010 yıllarında ikamet ettiğini, 2009 yılında muhtarlık tarafından yapılan arsa dağıtımına katıldığını, makbuz karşılığı ön ödeme yaptığını fakat herhangi bir arsanın tarafına verilmediğini belirten Fatma Aytan'ın mağduriyetinin giderilmesi talebinin görüşülmesi.

3- 12.11.2012 tarih ve 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Dağıtım lisansı verilen İZMİRGAZ'ın (İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.) lisans alanına, İlçemizin (bölgemizin) dahil edilmesi gerekmekte olup, EPDK nezdinde gerekli şeylerin taahhüt edilmesi hususunun görüşülmesi.

4- İlçemiz 1/1000 ölçekli imar planında park ve yol olarak planlı alanda kaldığı belirtilen 3069 numaralı parselin Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

5- İlçemiz Siteler Mahallesinde bulunan 448 sokağa cepheli parsellerin zemin katlarının ticaret olarak yapılaşabilmesi için 448 sokağın yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 

6- İlçemiz Çaltılıdere Mahallesinde bulunan ve tarım yapılmak amacıyla kiralanan 573, 574 ve 999 numaralı parsellerin kira sözleşmelerinin sona ermesi sebebiyle, yeni kiralama ihalelerinin sürelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

7- İlçemiz Bozköy Mahallesi, mülkiyeti Belediyemize ait 1471 numaralı parselin, 1999 yılından bu yana kullandığını ve üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu belirten Süleyman Tuncer'e satılması talebinin görüşülmesi.

8- İlçemiz Yeni Mahalle 18K 1b pafta, 300 ada 1 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım kararları doğrultusunda düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

9- İlçemiz Yeni Mahalle, 18K-1b ve 18K-1c pafta, Aliağa Devlet Hastanesinin batısında yer alan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı alanın yapı yaklaşma mesafelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım kararları doğrultusunda düzenlenmesi yönünde hazırlanan imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

10- Murat Ayaz ve Bülent Ayaz'ın Vekili Filiz Özgül'ün dilekçelerine istinaden; İlçemiz Helvacı tapulama sahasında bulunan 3667 numaralı parselin Mülkiyeti Belediyemize ait uygun parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

11- İlçemiz Yeni Mahalle 18K 2b pafta, 61 ada 1 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım kararları doğrultusunda düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

12- İlçemiz Yeni Mahalle, 18K IIa pafta, 179 ada, 1 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım kararları doğrultusunda düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

13- İlçemizde yapımı planlanan üniversite, toplu konut alanları ve sanayi yatırımlarının önünü açabilmek adına alt ve üst yapı işleri ve sosyal donatı alanlarının ivedilikle tamamlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla tüm bu yatırımları gerçekleştirebilmek için 16.000.000,00 TL (On altı milyon Türk Lirası) borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1- İlçemiz Helvacı tapulama sahasında bulunan yol, park ve bitişik nizam 2 kat konut alanı olarak planlı olan 3667 numaralı parseldeki Filiz Özgül'e ait hisseye karşılık mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- 2018 Mali Yılı içerisinde Gelir gerekçeleri belirtilen; Belediyemize ait taşınmazların ilgili kurumlara bedeli karşılığında devrinin yapılacak olması nedeniyle, Belediyemizin ilçe sınırları içerisindeki alt yapı ve diğer yatırım, hizmet ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yetersiz gelen bütçe tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin ilgili hükümleri gereği, yeni gelir kaynakları bulunduğundan ek bütçe yapılması hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 

3- İlçemiz Samurlu Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan 966 numaralı parselin Belediyemize ait eşdeğer bir yer ile takas edilmesi talebinin Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4- Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün talebine istinaden; Üniversitelerinin ilgili fakültelerinin eğitim-öğretim ve bölgedeki sanayi tesislerinde staj uygulama çalışmaları ile sanayi çevreleriyle birlikte yürütülecek arge çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla Belediyemiz mülkiyetindeki bir yerin tahsis edilmesi ve aynı yerde ihtiyaçların karşılanması amacıyla da Biyolojik Arıtma Tesisi faaliyetlerinin de yapılacağı bir yerinde tahsis edilmesi hususlarının oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5- İlçemiz Bozköy Mahallesi, 1287 numaralı 1524,00-m² yüzölçümlü parselin mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi

6- İlçemiz 5724 numaralı 401 m2. Yüzölçümlü parseldeki Akif İlker Eryılmaz'ın hissesine karşılık mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7- İlçemiz Yalı Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol ve yeşil alanda kalan 5997, 5998 ve 6012 numaralı parsellerdeki Hanife Karataş'ın hissesine karşılık mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8- Mülkiyeti Belediyemize ait olup, tarım yapılmak amacıyla 3 yıl süreyle kiralanan ve kira süreleri dolmak üzere olan İlçemiz Karaköy Mahallesi 12 numaralı parsel, 43 numaralı parsel ve 48 numaralı parsellerin 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre Açık Artırma şeklinde, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen bedeller ile ihale edilerek, 5 yıl süreyle kiralanmasının oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar ve Plan-Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşülmesi.

9- İlçemiz Samurlu Mahallesinde bulunan 323 numaralı parsel ile 861 numaralı parsellerin mülkiyeti Belediyemize ait uygun parseller ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. // EGE BASIN GRUBU

 

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78